گلیچ‌های GTA V

گلیچ جدید پول نامحدود GTA Online

3 گلیچ افزایش پول GTA Online رو در این ویدئو میتونید تماشا کنید – پچ 1.40 این گلیچ در 14 خرداد 96 تست شده و کار میکنه. اگر پچ شد در نظرات اعلام کنید…

تست ۳ گلیچ پول GTA Online

3 گلیچ افزایش پول GTA Online رو در این ویدئو میتونید تماشا کنید – پچ 1.39 این گلیچ‌ها در 12 خرداد 96 تست شده و کار میکنه. اگر پچ شد در نظرات اعلام کنید…

گلیچ جدید افزایش پول GTA V (دو برابر کردن ماشین) (۵)

با این گلیچ ماشین‌ها دو برابر میشه و بعد میتونید با فروش ماشین‌ها پولدار بشید. – پچ 1.39 این گلیچ در 12 خرداد 96 تست شده و کار میکنه. اگر پچ شد در نظرات اعلام کنید…

گلیچ جدید پول GTA V (دو برابر کردن ماشین) (۴)

با این گلیچ ماشین‌ها دو برابر میشه و بعد میتونید با فروش ماشین‌ها پولدار بشید. – پچ 1.39 این گلیچ در 12 خرداد 96 تست شده و کار میکنه. اگر پچ شد در نظرات اعلام کنید…

گلیچ جدید افزایش پول GTA V (دو برابر کردن ماشین)

با این گلیچ ماشین‌ها دو برابر میشه و بعد میتونید با فروش ماشین‌ها پولدار بشید. – پچ 1.39 این گلیچ در 12 خرداد 96 تست شده و کار میکنه. اگر پچ شد در نظرات اعلام کنید…

گلیچ ذخیره لباس JUGGERNAUT در GTA Online

در این گلیچ نحوه ذخیره کردن لباس جنگی مربوط به جاب juggernaut که فعلاً در adversary mode هست رو یاد میگیرید. این گلیچ در PC, PS4 و Xbox One جواب میده. ما در PS4 تست کردیم.

گلیچ افزایش پول GTA Online – ماشین دوبرابر (۲)

این گلیچ هم مربوط به دوبرابر کردن ماشینه اما روشش فرق داره. با PS4 تست کردیم و مورد تاییده. ویدئوی آموزش: [پچ شد] 😐

گلیچ افزایش پول GTA Online – ماشین دوبرابر

این گلیچ هنوز پچ نشده. با PS4 تست کردیم و مورد تاییده. ویدئوی آموزش: